Application of modern constructive and technological decisions for elimination of bridges of cold in civil engineering

K. B. Dikarev, О. М. Kuzmenko

Abstract


The method of elimination of bridges of cold in monolithic construction was proposed. The technology consist in arrangement of insulation blocks at the places of joints «external wall-balcony slab-floor slab» and «roofslab-external wall-parapet».

Keywords


civil engineering; Parapets; Heat-insulating block.

References


Плачкова С. Г. Енергетика: історія, сучасність і майбутнє. //Лібра. 2010. 321с.

Долінський А.А. Енергозбереження:більш ніж клондайк для економіки України або ціна перерваної культурної традиції//Дзеркало тижня. 2006. №22(601).

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України від 4 березня 2013 року № 82 «Про затвердження Зміни N 1 ДБН В.2.6-31:2006 "Теплова ізоляція буді- вель''//[Электронный ресурс]/ - Режим доступа: http://search.ligazakon.ua/ l_doc2.nsf/link1/FIN85441.html

ДСТУ Б В.2.6-189:2013 Методи вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення будівель

ДСТУ ISO 10211-1:2005 Теплопровідні включення в будівельних конструкціях. Обчислення теплового потоку та поверхневої температури. Частина 1. Загальні методи

ДСТУ ISO 10211-2:2005 Теплопровідні включення в будівельних конструкціях. Обчислення теплового потоку та поверхневої температури. Частина 2. Лінійні теплопровідні включення

ДСТУ Б EN ISO 13790:2011 Енергетична ефективність будівель. Розрахунок енергоспоживання на опалення та охолодження (EN ISO 13790:2008, IDT)

ДСТУ-НБ А.2.2-5 Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорту будинків при новому будівництві та реконструкції

Centre scientifique et technique du batîment. //[Электронный ресурс]/ - Режим доступа: http://www.cstb.fr/

Frédérique Vergne. Rupteur de ponts thermiques : un bouclier anti déperditions d’énergie. Le Moniteur, Paris - 2009

ДСТУ Б EN 13187 :2011 Теплові характеристики будівель. Якісне виявлення теплових відмов в огороджувальних конструкціях. Інфрачервоний метод (EN 13187:1998, IDT)

Mise en oeuvre des rupteurs de ponts thermiques sous avis techniques. Guide en cadre de programme «Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012», - NEUF, - 2013


GOST Style Citations


1. Плачкова С. Г. Енергетика: історія, сучасність і майбутнє. //Лібра. 2010. 321с.

2. Долінський А.А. Енергозбереження:більш ніж клондайк для економіки України або ціна перерваної культурної традиції//Дзеркало тижня. 2006. №22(601).

3. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України від 4 березня 2013 року № 82 «Про затвердження Зміни N 1 ДБН В.2.6-31:2006 "Теплова ізоляція буді- вель''//[Электронный ресурс]/ - Режим доступа: http://search.ligazakon.ua/ l_doc2.nsf/link1/FIN85441.html

4. ДСТУ Б В.2.6-189:2013 Методи вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення будівель

5. ДСТУ ISO 10211-1:2005 Теплопровідні включення в будівельних конструкціях. Обчислення теплового потоку та поверхневої температури. Частина 1. Загальні методи

6. ДСТУ ISO 10211-2:2005 Теплопровідні включення в будівельних конструкціях. Обчислення теплового потоку та поверхневої температури. Частина 2. Лінійні теплопровідні включення

7. ДСТУ Б EN ISO 13790:2011 Енергетична ефективність будівель. Розрахунок енергоспоживання на опалення та охолодження (EN ISO 13790:2008, IDT)

8. ДСТУ-НБ А.2.2-5 Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорту будинків при новому будівництві та реконструкції

9. Centre scientifique et technique du batîment. //[Электронный ресурс]/ - Режим доступа: http://www.cstb.fr/

10. Frédérique Vergne. Rupteur de ponts thermiques : un bouclier anti déperditions d’énergie. Le Moniteur, Paris - 2009

11. ДСТУ Б EN 13187 :2011 Теплові характеристики будівель. Якісне виявлення теплових відмов в огороджувальних конструкціях. Інфрачервоний метод (EN 13187:1998, IDT)

12. Mise en oeuvre des rupteurs de ponts thermiques sous avis techniques. Guide en cadre de programme «Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012», - NEUF, - 2013Refbacks

  • There are currently no refbacks.