Проблемы и перспективы строительства доступного жилья в Украине

T. S. Kravchunovs'ka, S. P. Bronevic'kij, І. O. Mihajlova, O. O. Martens

Abstract


Обоснованно Актуальность и целесообразность строительства доступного жилья в Украине за критериями места расположения, конструктивных особенно инженерного обустройства и организации придомовой территории.

Keywords


соответствие инженерного оборудования и физические состояния жилья Установление стандарта; включающие требования экологии; теплоизоляции и энергопотребления.

References


Про житловий фонд соціального призначення. Закон України від 12.01.2006 р. № 3334-ІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.

Про затвердження Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 р. № 1249 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.

Введення в експлуатацію житлових будинків [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Єсипенко А.Д. Наукові основи забезпечення надійності і безпечної експлуатації будівель та споруд: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора техн. наук: спец. 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва» / А.Д. Єсипенко. – Дніпропетровськ, 2007. – 40 с.

Житловий фонд України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Інноваційні концептуальні та формально-аналітичні інструменти обґрунтування, підготовки та впровадження будівельних інвестиційних проектів: Монографія / [С.А. Ушацький, В.О. Поколенко, О.А. Тугай та ін.]; за ред. В.О. Поколенка. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2008. – 208 с.

Киевский И.Л. Инвестиционно-строительный процесс создания и реализации жилища / И.Л. Киевский // Жилищное строительство. – 2003. – № 1. – С. 2-5.

Населення України [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Нерухомість [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.asnu.net.

Петрова З.К. Категории современного малоэтажного жилища по уровню комфорта / З.К. Петрова // Жилищное строительство. – 2009. – № 1. – С. 23-25.

Пшінько О.М. Екологія житла. Радіоактивність житла: Навч. посібник / О.М. Пшінько, Л.Ф. Долина, О.М. Пристинська. – Дніпропетровськ: Вид-во ДДТУЗТ, 2007. – 176 с.

Системи технологій життєвого циклу інвестиційно-будівельної сфери діяльності: монографія / [Р.Б. Тян, П.Є. Уваров, С.В. Іванов та ін.]. – Дніпропетровськ: вид-во Маковецький Ю.В., 2010. – 344 с.

Шутенко Л.Н. Технологические основы формирования и оптимизации жизненного цикла городского жилого фонда: дисс. ... доктора техн. наук: 05.23.08 / Шутенко Леонид Николаевич. – Харьков, 2002. – 550 с.


GOST Style Citations


1. Про житловий фонд соціального призначення. Закон України від 12.01.2006 р. № 3334-ІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.

2. Про затвердження Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 р. № 1249 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.

3. Введення в експлуатацію житлових будинків [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

4. Єсипенко А.Д. Наукові основи забезпечення надійності і безпечної експлуатації будівель та споруд: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора техн. наук: спец. 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва» / А.Д. Єсипенко. – Дніпропетровськ, 2007. – 40 с.

5. Житловий фонд України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

6. Інноваційні концептуальні та формально-аналітичні інструменти обґрунтування, підготовки та впровадження будівельних інвестиційних проектів: Монографія / [С.А. Ушацький, В.О. Поколенко, О.А. Тугай та ін.]; за ред. В.О. Поколенка. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2008. – 208 с.

7. Киевский И.Л. Инвестиционно-строительный процесс создания и реализации жилища / И.Л. Киевский // Жилищное строительство. – 2003. – № 1. – С. 2-5.

8. Населення України [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

9. Нерухомість [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.asnu.net.

10. Петрова З.К. Категории современного малоэтажного жилища по уровню комфорта / З.К. Петрова // Жилищное строительство. – 2009. – № 1. – С. 23-25.

11. Пшінько О.М. Екологія житла. Радіоактивність житла: Навч. посібник / О.М. Пшінько, Л.Ф. Долина, О.М. Пристинська. – Дніпропетровськ: Вид-во ДДТУЗТ, 2007. – 176 с.

12. Системи технологій життєвого циклу інвестиційно-будівельної сфери діяльності: монографія / [Р.Б. Тян, П.Є. Уваров, С.В. Іванов та ін.]. – Дніпропетровськ: вид-во Маковецький Ю.В., 2010. – 344 с.

13. Шутенко Л.Н. Технологические основы формирования и оптимизации жизненного цикла городского жилого фонда: дисс. ... доктора техн. наук: 05.23.08 / Шутенко Леонид Николаевич. – Харьков, 2002. – 550 с.Refbacks

  • There are currently no refbacks.