Determination of ergonomic parameters when assessing the risk of mechanized processes in the AIC

Y. P. Rogach, О. V. Grankina, S. V. Golovin, V. L. Lushenkov

Abstract


In this paper, we propose consideration of ergonomic parameters when risk assessment on mechanized processes in the agricultural sector.

Keywords


ergonomics; decision; principle; risk provisions; tools probability.

References


Лехман С.Д. Система управління професійим ризиком на сільськогосподарському підприємстві / С.Д. Лехман II Збірник наукових праць 3-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Моторизація і енергетика рільництва». - Люблін (Польща), 2001. - С. 9-12.

Панкратова Н.Д. Концептуальные основы системного анализа рисков в динамике управления безопасностью сложных систем : Ч. II. Общая задача системного анализа рисков и стратегия ее решения / Н.Д. Панкратова, Б.И. Курилин II Проблемы управлення и информатики. - 2001. - № 2.- С. 108126.

Рекомендації щодо підвищення ефективності управління ризиками виникнення нещасних випадків та професійних захворювань на рівні підприємства, галузі держави. - К.: Основа, 2004. - 15 с.

Андриянова М.А. Управление риском эксплуатации потенциально опасных объектов: Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. техн. наук: 05.13.06 / М.А. Андриянова. - Тула, 1999. - 23 с.

Войналович О.В. Підходи щодо створення методології оцінення ризику травмування працівників на механізованих процесах в АПК / О.В. Войналович, М.М. Мотрич/ I Електротехніка і механіка. 2007. - № 1. – О 93-101.

Войналович О.В. Концепція розроблення системи відстеження потенційних небезпек в АПК / Войналович О.В. Шеремет В.О., Железняк М.О. ІІ Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. К., 2010. – Вип. 144. – С 100-106.

Гогіташвілі Г.Г. Оцінювання професійного ризику в галузях сільськогосподарського виробництва України / Г.Г. Гогіташвілі, В.Ф. Камінський, В.М Лапін, О.В. Войналович ІІ Вісник аграрної науки, 2010. - №8 – С. 53-55.

Безпека праці і ергономічні та естетичні основи: Навч. посібник / С.О. Апостолюк, В.С. Джигирей, А.С. Апостолюк та інш. – К.: Знання, 2006. – 215с.

Боброва-Голликова и др. Эргономика и безопасность труда. – М.: Машиностроение, 1985. – 111с.

Безопасность и эргономичность сельскохозяйственной техники / Б.И. Рябцев, А.Н. Сосовский, Э.Д. Циблюк. – К.: Техника, 1988.-120с.

Мерви Муртонен. Оценка рисков на рабочем месте – практическое пособие. Министерство социального обеспечения и здравоохранения. Отдел охраны труда. – Тампере. Финляндия, 2003. 12. ГОСТ Р51344-99. Безопасность машин. Принципы оценки и определения риска.


GOST Style Citations


1. Лехман С.Д. Система управління професійим ризиком на сільськогосподарському підприємстві / С.Д. Лехман II Збірник наукових праць 3-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Моторизація і енергетика рільництва». - Люблін (Польща), 2001. - С. 9-12.

2. Панкратова Н.Д. Концептуальные основы системного анализа рисков в динамике управления безопасностью сложных систем : Ч. II. Общая задача системного анализа рисков и стратегия ее решения / Н.Д. Панкратова, Б.И. Курилин II Проблемы управлення и информатики. - 2001. - № 2.- С. 108126.

3. Рекомендації щодо підвищення ефективності управління ризиками виникнення нещасних випадків та професійних захворювань на рівні підприємства, галузі держави. - К.: Основа, 2004. - 15 с.

4. Андриянова М.А. Управление риском эксплуатации потенциально опасных объектов: Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. техн. наук: 05.13.06 / М.А. Андриянова. - Тула, 1999. - 23 с.

5. Войналович О.В. Підходи щодо створення методології оцінення ризику травмування працівників на механізованих процесах в АПК / О.В. Войналович, М.М. Мотрич/ I Електротехніка і механіка. 2007. - № 1. – О 93-101.

6. Войналович О.В. Концепція розроблення системи відстеження потенційних небезпек в АПК / Войналович О.В. Шеремет В.О., Железняк М.О. ІІ Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. К., 2010. – Вип. 144. – С 100-106.

7. Гогіташвілі Г.Г. Оцінювання професійного ризику в галузях сільськогосподарського виробництва України / Г.Г. Гогіташвілі, В.Ф. Камінський, В.М Лапін, О.В. Войналович ІІ Вісник аграрної науки, 2010. - №8 – С. 53-55.

8. Безпека праці і ергономічні та естетичні основи: Навч. посібник / С.О. Апостолюк, В.С. Джигирей, А.С. Апостолюк та інш. – К.: Знання, 2006. – 215с.

9. Боброва-Голликова и др. Эргономика и безопасность труда. – М.: Машиностроение, 1985. – 111с.

10. Безопасность и эргономичность сельскохозяйственной техники / Б.И. Рябцев, А.Н. Сосовский, Э.Д. Циблюк. – К.: Техника, 1988.-120с.

11. Мерви Муртонен. Оценка рисков на рабочем месте – практическое пособие. Министерство социального обеспечения и здравоохранения. Отдел охраны труда. – Тампере. Финляндия, 2003. 12. ГОСТ Р51344-99. Безопасность машин. Принципы оценки и определения риска.Refbacks

  • There are currently no refbacks.