Кінематичні особливості процесу транспортування ґрунту гвинтовим робочим органом різально-кидального типу для землерийно-транспортних машин безперервної дії

O. I. Holubchenko, M. E. Hogilo

Abstract


У статті наведені кінематичні особливості процесу транспортування ґрунту гвинтовим робочим органом різально-кидального типу для землерийно-транспортних машин безпе-рервної дії. Також отримана математична модель для визначення критичної частоти обер-тання робочого органа різально-кидального типу.

Keywords


earthmoving machinery; earth moving vehicles; road construction

References


Хмара Л.А. Бульдозер з шнековим інтенсифікатором – як універсальна машина для засипки траншей / Л.А. Хмара, Р.М. Кроль // Сб. науч. тр. Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия: подъемно-транспортные, строительные и дорожные маши-ны и оборудование. Вып. № 33 – Д.: ПГАСА, 2005. – С. 56 – 69.

Хмара Л.А. Визначення критичної частоти обертання шнекового інтенсифікатора першого роду / Л.А. Хмара, Р.М. Кроль // Сб. науч. тр. Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия: подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование. Вып. № 33 – Д.: ПГАСА, 2005. – С. 70–75.

Хмара Л.А. Определение критической частоты вращения шнекового бура с учетом вертикальной скорости / Л.А. Хмара, О.І. Голубченко // Сб. науч. тр. Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия: подъемно-транспортные, строительные и до-рожные машины и оборудование. Вып. № 33 – Д.: ПГАСА, 2005. – С. 76–85.

Кадыров А.С. Разработка методики расчета винтовых робочих органов большого диаметра. – В сб.: Строительные и дорожные машины и механизмы. Т.4. – Караганда, 1978. – С. 97–101.

Гаркавенко О.М. Розробка та створення швидкісних обрушуючих дискових робочих органів землерийних машин безперервної дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.04 "Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт" / О.М. Гаркавенко. – К., 1996. – 20 с.


GOST Style Citations
Refbacks

  • There are currently no refbacks.