Criteria estimates power-effect construction decisions

S. E. Veryovkyna

Abstract


Proposals method for determining kryteryev эnerhoэffektyvnыh concentrated solutions struktyvnbih teployzolyatsyonnoy shell of the building, on the grounds kolychestvennoy evaluation of quality.

Keywords


Energy efficiency; Heat insulation; Criteria.

References


Азгальдов Г.Г. Квалиметрия в архитектурно-строительном проектировании / Азгальдов Г.Г. - М.: Стройиздат,1989. - 264 с.

Квалиметрия. Версия 1.0 [Э лектронны й ресурс]: метод. указания по практ. занятиям / сост. А. А. Недбай. - Электрон. дан. (2 М б). - Красноярск : ИПКСФУ , 2008. - (Квалиметрия: УМКД № 104-2007 /рук. творч. Коллектива А. А. Недбай). - 1 электрон. опт. диск (DVD). - Систем. требования: Intel Pentium (или аналогичный процессор других производителей) 1 ГГц; 512 Мб оперативной памяти; 2Мб свободного дискового пространства; привод DVD; операционная система Microsoft Windows 2000 SP4/XPSP2/Vista (32 бит); Adobe Reader 7.0 (или аналогичный продукт для чтения файлов формата pdf). Watanabe T. The potential for grain boundary design in materials developm ent.//Materials Forum. -1988. Vol. 11-Р. 284-303.

Смирнова С. Н. Принципы формирования архитектурны х реш ений энергоэфф ективны х ж илы х зданий: дис. ... канд. арх.: 18.00.02 / С ветлана Н иколаевна Смирнова. - Н .Н овгород, 2009. - 216 с.

Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Класифікація і загальні технічні вимоги : ДСтУБ В.2.6-34:2008. - [Чинний від 2009-0601]. - К.: Мінрегіонбуд України, 2009. -20 с. - (Національний стандарт України).

Звіт про науково-дослідну роботу «Дослідження сучасних теплоізоляційних систем та розробка принципових будівельно-технічних рішень термо-реконструкції фасадів житлових будинків 1960-1995 років забудови з метою підвищення їх енергоефективності та зниження рівня споживання енергоресурсів будівель житлового фонду» [Електронний ресурс] / Л. Кріє- льов, Н. Івалєва, Є. Фаренюк та ін. - 2012. - С 93. - Реж им доступу до звіту : http://www.niisk.com/pidrozdili/project/


GOST Style Citations


1. Азгальдов Г.Г. Квалиметрия в архитектурно-строительном проектировании / Азгальдов Г.Г. - М.: Стройиздат,1989. - 264 с.

2. Квалиметрия. Версия 1.0 [Э лектронны й ресурс]: метод. указания по практ. занятиям / сост. А. А. Недбай. - Электрон. дан. (2 М б). - Красноярск : ИПКСФУ , 2008. - (Квалиметрия: УМКД № 104-2007 /рук. творч. Коллектива А. А. Недбай). - 1 электрон. опт. диск (DVD). - Систем. требования: Intel Pentium (или аналогичный процессор других производителей) 1 ГГц; 512 Мб оперативной памяти; 2Мб свободного дискового пространства; привод DVD; операционная система Microsoft Windows 2000 SP4/XPSP2/Vista (32 бит); Adobe Reader 7.0 (или аналогичный продукт для чтения файлов формата pdf). Watanabe T. The potential for grain boundary design in materials developm ent.//Materials Forum. -1988. Vol. 11-Р. 284-303.

3. Смирнова С. Н. Принципы формирования архитектурны х реш ений энергоэфф ективны х ж илы х зданий: дис. ... канд. арх.: 18.00.02 / С ветлана Н иколаевна Смирнова. - Н .Н овгород, 2009. - 216 с.

4. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Класифікація і загальні технічні вимоги : ДСтУБ В.2.6-34:2008. - [Чинний від 2009-0601]. - К.: Мінрегіонбуд України, 2009. -20 с. - (Національний стандарт України).

5. Звіт про науково-дослідну роботу «Дослідження сучасних теплоізоляційних систем та розробка принципових будівельно-технічних рішень термо-реконструкції фасадів житлових будинків 1960-1995 років забудови з метою підвищення їх енергоефективності та зниження рівня споживання енергоресурсів будівель житлового фонду» [Електронний ресурс] / Л. Кріє- льов, Н. Івалєва, Є. Фаренюк та ін. - 2012. - С 93. - Реж им доступу до звіту : http://www.niisk.com/pidrozdili/project/Refbacks

  • There are currently no refbacks.