Assessment of environmental safety for locomotive

Authors

  • M. M. Biliaiev Dep. «Hydraulics and Water Supply», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, Ukraine
  • O. Yu. Gunko Dep. «Hydraulics and Water Supply», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, Ukraine
  • L. Y. Muntian Dep. «Hydraulics and Water Supply», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, Ukraine

Keywords:

air pollution, chemical transformation of substances in the atmosphere, numerical modeling, environmental safety

Abstract

Purpose.  Development of a method of environmental safety assessment of the operation of locomotives, which allows to take into account the spatial transfer of impurities, meteorological parameters of the atmosphere, the chemical transformation processes emissions.  Methodology.  The  basis  of  the  proposed  method  of  numerical  simulation  of  the  transport  of  dangerous  chemical substances in the atmosphere. The basis of the numerical model is the equation of mass transfer of chemically hazardous substances. This equation takes into account the dispersion in the atmosphere of dangerous substances due to thewind and atmospheric diffusion. For  numerical  simulations  of  the transport  of  dangerous  chemical  substances in the atmosphere  is  used  implicit  finite-difference splitting scheme. Based on the constructed numerical model was developed method for the assessment of potential territorial risk and generated code in algorithmic language Fortran. The developed numerical model allows to take into account the real parameters of the meteorological situation, the mode of emission of chemically hazardous substances, power emission, the movement of the source emission.  A  computational  experiment to  assess  the level  of  air pollution  at  the railway  station  Dnepropetrovsk-Gruzovoy  when driving shunting locomotives  ЧМЭ3.  Findings.  The proposed method allows to calculate the dynamics of  formation of  zones of pollution in the atmospheric boundary layer and to assess the impact of emissions from locomotives on air pollution in the residential area. The method allows to determine the size of the zone of contamination during the movement of the locomotive.  Originality. Created a new method of assessing the level of pollution ground atmospheric layer during the movement of the locomotive. The method makes it possible to assess the level of environmental safety with regard to meteoitalia, theroute of the locomotive,  the intensity of the emission of pollutants. In the simulation is taken into account chemical transformation in the atmosphere emissions from the engine of the locomotive. The calculation is performed on the basis of three-dimensional equations of mass transfer. The calculation  of  the  level  of  air  pollution  when  working  shunting  locomotives  at  the  station  Dnepropetrovsk-Gruzovoy.  Practical value.  Developed  method  of  estimation  of  level  of  ecological  safety  of  diesel  locomotives  can  be  used  to  define  risk  areas  on primarystring  site.  Presents  the  results  of  assessing  the  level  of  pollution  in  the  atmospheric  surface  layer  at  the  station Dnepropetrovsk-Gruzovoy.

Author Biographies

M. M. Biliaiev, Dep. «Hydraulics and Water Supply», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, Ukraine

Dr. Sc. (Tech.), Prof.

O. Yu. Gunko, Dep. «Hydraulics and Water Supply», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, Ukraine

Sc. (Tech.), associate Prof.

References

Belyaev N.N., Gunko Ye.Yu., Mashikhina P.B. Matematicheskoye modelirovaniye v zadachakh ekologicheskoy bezopasnosti i monitoringa chrezvychaynykh situatsiy [Mathematical modeling in problems of environmental safety and monitoring emergencies]. Dnepropetrovsk, Aktsent PP Publ., 2013, 159 p.

Berlyand M.Ye. Prognoz i regulirovaniye zagryazneniya atmosfery [Prediction and regulation of air pollution]. Leningrad, Gidrometeoizdat Publ., 1985. 273 p.

Gusev N.G., Belyaev V.A. Radioaktivnyye vybrosy v biosfere [Radioactive emissions in the biosphere]. Moscow, Energoatomizdat Publ., 1991. 257 p.

Marchuk G.I. Matematicheskoye modelirovaniye v probleme okruzhayushchey sredy [Mathematical modeling in the environmental problem]. Moscow, Nauka Publ., 1982. 320 p.

Metodyka vyznachennia ryzykiv ta yikh pryiniatnykh rivniv dlia deklaruvannia bezpeky obiektiv pid-vyshchenoi nebezpeky [Risks definition technique and their acceptable levels for the declaration of security high-risk facilities]. Kyiv, 2002. 25 p.

Menshikov V.V., Shvyryayev A.A., Zakharova T.V. Analyz ryska pry systematycheskom zahriaznenyy atmosfernoho vozdukha opasnumy khymycheskymy veshchestvamy [Risk analysis the systematic pollution of hazardous chemicals]. Uchebnoe posobye. Educational manual. Moscow, Izdatelstvo Khymycheskoho fakulteta MGU Publ., 2003.

Rudakov D.V. Model rasseivaniya primesi v prizemnom sloye atmosfery nad poverkhnostyu so slozhnym relefom [Model of impurity dispersion in the atmospheric surface layer over a surface with complex relief]. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mekhanika. Vypusk8 [Bulletin of Oles Honchar Dnipropetrovsk National University. Series: Mechanics. Volume 8], 2004, no. 6, vol 1, pp. 89-97.

Svetlichnaya S.D. Otsenka poluchennoy toksodozy pri rasprostranenii pervichnogo oblaka toksicheskogo veshchestva [Evaluation of the toxic dose received at the distribution of the primary cloud of toxic substances]. Zbirnyk naukovykh prats «Problemy nadzvychainykh sytuatsii» [Proc. «Problems of emergency situations»], 2011, issue 13, pp. 127-132.

Zgurovskiy M.Z., Skopetskiy V.V., Khrushch V.K., Belyaev N.N. Chislennoye modelirovaniye rasprostraneniya zagryazneniya v okruzhayushchey srede [Numerical modelling of pollution spreading in the environment]. Kyiv, Naukova dumka Publ., 1997. 368 p.

Shvyryayev A.A., Menshikov V.V. Otsenka riska vozdeystviya zagryazneniya atmosfery v issleduyemom regione [Risk assessment of pollution in the research area]. Moscow, Izdatelstvo MGU Publ., 2004. 124 p.

Biliaiev N.N., Berlov A.V. Expert system to predict the atmosphere pollution in the case of the accident at the solid rocket propellant storage. Sbornik nauchnykh trudov «Stroitelstvo, materialovedeniye, mashinostroeniye» [Proc. of «Construction, Material science, Mechanical engineering»]. Dnepropetrovsk, 2014, issue 76, pp. 57-61.

Belyaev M. Air Pollution Modelling of Technogenic Catastrophes caused by Terrorist Attacks on Rail Transport of Chemical Substances.// Simulation and Assessment of Chemical Processes in a Multiphase Environment . NATO Science for Peace and / Security Series. – C.: Environmental Security, Springer, 2007. P.327 – 336.

Biliaiev M. M. Numerical simulation of indoor air pollution and atmosphere pollution for regions having complex topography / M. M. Biliaiev, M. M. Kharytonov // Conference Abstracts of 31st NATO / SPS International Technical Meeting on Air Pollution Modelling and it’s Application. – Torino, Italy, 2010. – № P1.7.

Ingo During. A new simplified NO/NO2 conversion model under consideration of direct NO2-emissions / Ingo During, W. Bachlin, M. Ketzel // Meteorologische Zeitschrift. – 2011. – Vol. 20, No. 1, 067-073, February. – P. 67-73.

Maximum Possible Risk Modelling / M. Schutz, M. Cohen, T. Whalen, T. Taylor // Proc. of the 11th Joint Conf. on Information Sciences. – Netherlands : Atlantis Press, 2008. – P. 1–6. doi: org/10.2991/jcis.2008.15.

Published

2016-02-23

Issue

Section

Creating of high-tech ecological complexes of Ukraine based on the concept of balance (stable) development