Evaluation of the prospects of architectural and technological construction system of small-sized elements

R. Ya. Linnik, V. M. Rutshtejn, N. V. Savic'kij

Abstract


The article assesses the prospects of the architectural-constructive-technological system for the construction of small-sized elements.


Keywords


Evaluation; architectural and technological system; small-sized items.

References


Збірно-монолітне залізобетонне перекриття / Савицький М.В., Шляхов К.В., Швець М.А., Пшінько О.М./ Декл. патент на винахід № 2002010147, 7 Е04G23/00, 12.07.2002.

Залізобетонний каркас малоповерхової будівлі / Савицький М.В., Шляхов К.В., Большаков В.І., Швець М.А., Переяславець С.А., Рутштейн В.М // Декл. патент на винахід № 36627 А, 6 Е04G23/00, 16.04.2001. Бюл.№3.

Стіна / Савицький М.В., Шляхов К.В. // Декл. патент на винахід № 55712 А, 7 Е04В2/26, 15.04.2003 Бюл.№4.

Данько М.С. Методы научно-технического прогнозирования. / М.: Стройиздат, 1980.-188 с.

Гмошинский В.Г., Флиорент Г.И. Теоретические основы инженерного прогнозирования. - М.: Наука, 1973. - 248 с.

Добров Г.М. Прогнозирование науки и техники. - М.: Наука, 1969. - 308 с.

Лисичкин В.А. Отраслевое научно-техническое прогнозирование. - М.: Экономика, 1971. - 214 с.

Янт Э. Прогнозирование научно-технического прогресса. - Пер. с анг. - М.: Прогресс, 1970. - 518 с.


GOST Style Citations


1.  Збірно-монолітне залізобетонне перекриття / Савицький М.В., Шляхов К.В., Швець М.А., Пшінько О.М./ Декл. патент на винахід № 2002010147, 7 Е04G23/00, 12.07.2002.

2.  Залізобетонний каркас малоповерхової будівлі / Савицький М.В., Шляхов К.В., Большаков В.І., Швець М.А., Переяславець С.А., Рутштейн В.М // Декл. патент на винахід № 36627 А, 6 Е04G23/00, 16.04.2001. Бюл.№3.

3.  Стіна / Савицький М.В., Шляхов К.В. // Декл. патент на винахід № 55712 А, 7 Е04В2/26, 15.04.2003 Бюл.№4.

4.  Данько М.С. Методы научно-технического прогнозирования. / М.: Стройиздат, 1980.-188 с.

5.  Гмошинский В.Г., Флиорент Г.И. Теоретические основы инженерного прогнозирования. - М.: Наука, 1973. - 248 с.

6.  Добров Г.М. Прогнозирование науки и техники. - М.: Наука, 1969. - 308 с.

7.  Лисичкин В.А. Отраслевое научно-техническое прогнозирование. - М.: Экономика, 1971. - 214 с.

8.  Янт Э. Прогнозирование научно-технического прогресса. - Пер. с анг. - М.: Прогресс, 1970. - 518 с. Refbacks

  • There are currently no refbacks.