Визначення кута взаємного розміщення ланок сідельного автопоїзда експериментальним шляхом

O. M. Lykhodiy, M. V. Dyachuk, M. P. Lytvynenko

Abstract


У статті розглянуто один із способів отримання експериментальних даних щодо безпосереднього вимірювання кута складування сідельного автопоїзда при проведені тестових заїздів для оцінки параметрів маневреності та керованості. Загалом, представлена розроблена конструкція пристосування для розміщення датчика RTY на автопоїзді з описанням методики отримання та обробки експериментальних даних щодо кута складування автопоїзда.

Keywords


road trains; maneuverability parameters; controllability parameters

References


Файчук М. І. Експериментальне дослідження показників керованості, стійкості та маневреності автопоїзда з наближеними некерованими мостами, що мають перекос // Вісті Автомобільно-дорожнього інституту. – Донецьк : ДААТ, 2011. – №1(12). – С. 59-63.

Марчук Р. М. Автопоїзд-контейнеровоз для експериментальних досліджень маневреності і стійкості руху / Р. М. Марчук, В. П. Онищук, В. М. Придюк // IV міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 24-26 жовтня, 2011. Збірник тез доповідей. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – С. 49. – ISBN 978-966-641-432-1.

Крестьянполь О. А. Маневреність та стійкість руху автопоїзда з самовстановленою віссю напівпричепа : автореф. дис. к.т.н. : 05.22.02 / О. А. Крестьянполь. – К. : НТУ, 1999. – 18 с.

Стельмащук В. В. Поліпшення показників керованості та стійкості три ланкових автопоїздів : автореф. дис. … к.т.н. : 05.22.02 / В. В. Стельмащук. – К. : НТУ, 2005. – 18 с.

Баженов Е. Е. Экспериментальное исследование длиннобазной сочлененной транспортно-технологической системы // Наука и образование. – Урал : УФУ имени первого президента России Б.Н. Ельцина, 2010. – №9. –11с. – Режим электронного доступа: technomag.edu.ru/doc/161135.html.

Лиходій О. С. Оцінка маневреності дволанкових автопоїздів з системами керування коліс напівпричепа «STEER-BY-WIRE» [Текст] / О. С. Лиходій, М. В. Дячук // Вісник СевНТУ. – Севастополь : СевНТУ, 2011. – №121. – С. 143-145.

Лиходій О. С. Розробка пристосувань вимірювання кінематичних параметрів кермового керування для експериментальних досліджень керованості автопоїзда / О. С. Лиходій, М. В. Дячук // Вісник СевНТУ. – Севастополь : СевНТУ, 2012. – №135. – С. 34-37.


GOST Style Citations
Refbacks

  • There are currently no refbacks.