Гідропривідний малогабаритний штукатурний агрегат мобільного типу АШГ-4

B. O. Korobko, A. M. Matviyenko, V. V. Virchenko

Abstract


Наведено результати наукової роботи з дослідження робочих процесів приготування та транспортування до місць механізованого нанесення розчинів різних складу та рухомості та розробки, наукового дослідження і створення ефективної конструкції мобільного малогабаритного штукатурного агрегату, який забезпечить поліпшення якості проведення опоряджувальних робіт.

Keywords


plastering machines; mechanized plastering; quality of finishing works

References


Механізація опоряджувальних робіт у будівництві / О.Г. Онищенко, Б.Ф. Драченко, О.В. Головкін. – К.: Урожай, 1988. – 320 с.

Онищенко О.Г. Розроблення ефективного обладнання для комплексно-механізованого оштукатурювання поверхонь будівельних конструкцій / О.Г. Онищенко, С.В. Попов // Збірник наукових праць (Галузеве машинобудування, будівництво) / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Полтава: ПолтНТУ, 2008. – Вип. 21. – С.3-12.

Пат. 29391 Україна. МПК (2006) Е 04 G 21/04. Установка для приготування і транспортування будівельних розчинів / Онищенко О.Г., Попов С.В.; заявник і патентовласник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – № u 2007 10540; заявл. 24.09.2007; опубл. 10.01.2008, Бюл. №1.

Онищенко А.Г. Гидрофицированная штукатурная станция СШ-4Г // Онищенко А.Г., Васильев А.В., Устьянцев В.У. // Механизация строительства. – 2004. – №5. – С. 6-7.

Пат. 32650 Україна. МПК (2006) Е 04 F 21/04. Гідропривідна штукатурно-змішувальна машина / Онищенко О.Г., Попов С.В., Філенко О.С.; заявник і патентовласник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – № u 2008 00274; заявл. 08.01.2008; опубл. 26.05.2008, Бюл. №10.

Розчинозмішувальна установка УРЗ-04 / О.Г. Онищенко, С.В. Попов, В.У. Уст’янцев // Збірник наукових праць (Галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава: ПолтНТУ, 2005. – Вип.15. – С. 3-7.

Малогабаритна розчинозмішувальна установка з гідравлічним приводом / О.Г. Онищенко, А.М. Матвієнко, В.В. Вірченко // Збірник наукових праць (Галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава: ПолтНТУ, 2009. – Вип. 23, Т.1. – С. 24-28.

Приготування будівельних розчинових сумішей за допомогою ефективних змішувачів / В.В. Вірченко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КНУ, 2011. – Випуск 1 (66), Ч 1. – С. 71-74.

Кукоба А.Т. Насос із гідравлічним приводом для подачі трубопроводами будівельних розчинів // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво) / Полт. держ. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка / Редкол.: О.Г.Онищенко (відп. ред.) та ін. – Полтава: ПДТУ, 1999. – Вип. 4. – С. 10-16.

Дослідження енергоємності робочих процесів малогабаритних розчинозмішувальних установок / О.Г. Онищенко, А.М. Матвієнко, В.В. Вірченко // Вісник Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КДУ, 2010. – Вип. 5/2010 (64) Ч 1. – С. 121-124.


GOST Style Citations
Refbacks

  • There are currently no refbacks.