Author Details

Kotsiuba, V. YU., Chair of Aero-engines Technologies, Zaporozhye National Technical University, 64 Zhukovsky Street , Zaporozhye, 69063, Ukraine