Author Details

Gorstka, K. V., O.M. Beketov University of Urban Economy in Kharkiv, Bashanova str., 17, 61002, Kharkiv, Ukraine, Ukraine