Author Details

Andronov, A. V., National University of Civil Defense of Ukraine, st. Chernyshevskaya, 94, 61023, Kharkov, Ukraine, Ukraine