Author Details

Doronin, Е. V., Labor supply and Safety of Life Department V. N. KarazinKharkiv National University, 4Svobody, Kharkiv, 61022, Ukraine, Ukraine